Bản tin
Quận Bình Tân: Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác xây dựng phong trào để thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân
Thứ 2, Ngày 25/03/2024, 14:34 image

Sáng 22/3, UBND Quận Bình Tân tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tuyên dương “Người tốt, việc tốt” năm 2023 và phát động phong trào năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố; Nguyễn Nhật Thành, UVBTV, Trưởng công an quận, Nguyễn Thanh Minh, UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Quận, Nguyễn Thị Kim Hương UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Nguyễn Thanh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận…

Trong năm 2023 phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận đã được tổ chức triển khai phong phú đa dạng đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc của Quận. Công tác bình xét công nhận Gia đình văn hóa, khu phố văn hóa được tổ chức đúng quy trình, trình tự và công khai dân chủ tại các tổ dân phố, tập trung vào chất lượng; nhiều khu phố kết hợp tốt việc bình xét, tuyên dương Gia đình văn hóa trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả, năm 2023 công nhận 112.802/114.031 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,92%; 130/130 Khu phố văn hóa, đạt tỉ lệ 100%, trong đó khen thưởng 18 Khu phố đạt danh hiệu Khu phố văn hóa tiêu biểu 05 năm liên tục (2019 - 2023).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận - Phường đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thực hiện phong trào nêu gương “Người tốt, việc tốt” gắn với việc thực hiện chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó đã bình chọn và công nhận 2.946 gương Người tốt việc tốt cấp phường; tuyên dương 100 gương Người tốt việc tốt tiêu biểu cấp Quận.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt và đồng chí Nguyễn Thanh Nguyệt trao tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” vì đã tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trao thi đua yêu nước tại địa phương năm 2023.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong năm qua đã huy động cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng tham gia, công tác phối hợp các lực lượng chặt chẽ, lực lượng an ninh cơ sở tiếp tục được củng cố; công tác phát động phong trào phát hiện tố giác tội phạm, công tác phòng ngừa đi đôi với công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm được đẩy mạnh. Năm 2023 ghi nhận xảy ra 285 vụ phạm pháp hình sự (giảm 149 vụ so với cùng kỳ năm 2022, tỉ lệ giảm 34,33%); xảy ra 10 vụ cháy (giảm 06 vụ tỉ lệ 37,5% so với năm 2022); 8/10 phường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự; 117/130 khu phố đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự; 20/25 khu phố đã đăng ký có tội phạm bị phat hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Nhựt đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khơi dậy và phát huy sự đồng thuận, đồng lòng của Nhân dân trong thực hiện các phong trào, tăng cường sự phối hợp của lực lượng công an, các cơ quan chuyên môn và tổ chức chính trị xã hội quận, phường. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào ở cơ sở. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Quận phát triển sâu rộng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.  

Đồng chí cũng đề nghị quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác xây dựng Phong trào, nhất là việc nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến cho phù hợp với từng địa bàn dân cư, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân. Xây dựng Phong trào trước hết phải vì lợi ích của Nhân dân, xuất phát từ yêu cầu của đời sống Nhân dân. Hướng đến mục tiêu đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân, hoạt động hiệu quả theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ sớm tại cơ sở và mang tính xã hội hóa ngày càng cao, nhằm phát huy vai trò làm chủ, tính tích cực của Nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, đây cũng là cơ sở để xây dựng, củng cố thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Đặc biệt, phải nhận thức rõ tình hình địa phương để hướng phong trào vào những nội dung cụ thể, thiết thực để góp phần xây dựng khu phố, khu dân cư sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Gắn kết, lồng ghép phong trào này với các cuộc vận động, phong trào thi đua thực hiện chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, Nhà nước, ban, ngành, đoàn thể và của địa phương, chú trọng việc sơ kết, đánh giá, phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả mô hình.

Lực lượng công an phường, công an khu vực phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phát huy sức mạnh toàn dân, từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác vận động quần chúng, lực lượng công an phường phải không ngừng đổi mới, nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với thực tiễn cơ sở. Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh.

Đồng thời, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận triển khai phong trào một cách kiên trì, thường xuyên với nội dung, hình thức và giải pháp phù hợp, hiệu quả; gắn kết và phát huy vai trò của Phong trào gắn với việc xây dựng về lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua liên quan trên địa bàn Quận. Tiếp tục tăng cường phát huy vai trò phản biện xã hội, trách nhiệm trong công tác giám sát đối với địa phương, cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023.

Dịp này, UBND Quận đã trao giấy khen cho 21 tập thể, 9 cá nhân, 49 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, 18 khu phố văn hóa tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 và 9 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận tuyên dương 100 gương “Người tốt, việc tốt” vì đã tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trao tại địa phương năm 2023.

Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin Quận ()
Lượt xem: 137
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất