Quản lý đô thị - Giao thông
MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN
Thứ 2, Ngày 21/02/2022, 14:56 image

Thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường năm 2021, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021. Qua triển khai thực hiện, Quận đã đạt được một số kết quả nhất định.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, sự phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội quận cũng như hướng dẫn của Sở ngành thành phố, Quận đã kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện, tập trung nhiều giải pháp để cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế tư nhân trong công tác thu gom, lưu giữ chất thải rắn y tế; việc kiểm tra các cơ sở sản xuất có khả năng gây ô nhiễm môi trường và vận động, hướng dẫn các cơ sở có lưu lượng nước thải lớn đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn được tập trung thực hiện, đạt chỉ tiêu đề ra.
Quận đã hoàn thành xây dựng giá dịch vụ thu gom tại nguồn và giá dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận từ năm 2021 đến năm 2025 nhằm từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân cùng với Nhà nước trong công tác chi trả kinh phí vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận.
Triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy và Nghị quyết số 21-NQ/QU của Quận ủy, tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn quận có những chuyển biến tích cực. Việc tăng cường lắp đặt các thùng rác công cộng tại các công viên tuyến đường, tuyến hẻm, đầu tư nhà vệ sinh công cộng, cùng với việc chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động thu gom chất thải rắn sinh hoạt và kịp thời dọn quang, xử lý các điểm tồn đọng rác cải thiện tình hình ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị. 
Công tác vận động Nhân dân chuyển sang sử dụng nguồn nước thủy cục, trám lấp giếng khoan hư hỏng, không sử dụng đạt kết quả nhất định góp phẩn nâng cao sức khỏe người dân và giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ngầm.
Quận đã chủ động trong công tác nạo vét, hiện nay lòng kênh đã thông thoáng, không tồn đọng rác, góp phần giảm ô nhiễm, tăng cường năng lực tiêu thoát nước đô thị, giải quyết cơ bản giảm ngập nước trên địa bàn quận. 
- Việc tập trung phối hợp thực hiện đầu tư công viên cây xanh, công trình công cộng đã góp phần tăng diện tích phủ cây xanh, tạo nhiều điểm phục vụ sinh hoạt thể dục - thể thao cho cộng đồng. 

Phối hợp đơn vị có chức năng tổ chức đo tiếng ồn phục vụ công tác kiểm tra, xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường

 

Thực hiện lắp đặt thùng rác công cộng tại Công viên cây xanh KDC An Lạc, phường Bình Trị Đông B

 

Nguồn: TNMT ()
Lượt xem: 969
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất