Quản lý đô thị - Giao thông
HỘI NGHỊ KỶ NIỆM “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2013-09/11/2021) trên địa bàn quận Bình Tân năm 2021“
Thứ 6, Ngày 12/11/2021, 09:45 image

Ngày 09/11/2021 tại Hội trường B - Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tổ chức Hội nghị kỷ niệm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2013-09/11/2021) trên địa bàn quận Bình Tân năm 2021“. Với sự tham dự của Thường trực Quận ủy; Đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; Lãnh đạo các đoàn thể quận; Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận, Công an quận; Hội Luật gia quận và Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân 10 phường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 phường; công chức Tư pháp Hộ tịch 10 phường trên địa bàn quận Bình Tân.

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Diệu - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị

Nhằm hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11” một cách hiệu quả và thiết thực, nhằm tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật. Tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. 
Gắn với việc quán triệt, triển khai các nội dung theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Kế hoạch số 32-KH/QU ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Quận ủy Bình Tân về thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 01/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

UBND quận tuyên dương , khen thưởng cho các  tập thể có thành tích nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp  luật

Hội nghị kỷ niệm diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở, ôn lại kỷ niệm “Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11”, cùng nhau học tập, trao đổi kinh nghiệm và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận. Tại Hội nghị Ủy ban nhân dân quận cũng đã tuyên dương , khen thưởng cho 09 tập thể đã có thành tích nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

Nguồn: P.TƯ PHÁP QUẬN ()
Lượt xem: 832
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất