Quản lý đô thị - Giao thông
Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Trưởng Phòng Tư pháp quận 
Thứ 6, Ngày 18/06/2021, 15:53 image

Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2021 tại Thanh tra quận, Đoàn thanh tra đã tiến hành họp triển khai Quyết định thanh tra số 3439/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về thanh tra trách nhiệm Trưởng Phòng Tư pháp quận về việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận trong công tác chứng thực; việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí chứng thực tại Phòng Tư pháp quận.
 
Ông Phan Anh Tài – Phó Chánh Thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra triển Quyết định thanh tra
Sau đó, ông Phan Anh Tài – Phó Chánh Thanh tra quận, Trưởng Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố quyết định thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra. Đồng thời, phổ biến, quán triệt rõ mục đích, nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra và thông báo rõ về thời gian, địa điểm và phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với đối tượng được thanh tra và các cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra.

 Thành viên Đoàn thanh tra tham dự buổi họp công bố Quyết định thanh tra

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Trưởng Đoàn thanh tra thông báo Lịch thanh tra, thống nhất phương pháp làm việc, thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra với đối tượng thanh tra và đề nghị các đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn. Đơn vị được thanh tra thống nhất với Quyết định thanh tra và Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra./.

                                                                    THANH TRA QUẬN BÌNH TÂN

Nguồn: Thanh tra quận ()
Lượt xem: 1802
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin đăng nhập
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Thủ tục hành chính
image Quận
image Phường
image ISO
image Kết quả giải quyết KNTC image Công khai kết luận Thanh tra image Công khai ngân sách image Dự án Đấu thầu, mua sắm công image Các dự án đang triển khai image Các dự án hoàn tất