Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 223
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
21 53. PTP-5 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
22 57. PTP-9. Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
23 55. PTP-7. Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
24 52. PTP-4 4. Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
25 88. T-HCM-271467-TT Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. (Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 21/7/2016) VSAT thực phẩm & dinh dưỡng Phòng Y tế
26 170. Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư. (Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017) Đấu thầu Phòng Tài chính kế họach
27 169. Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. (Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017) Đấu thầu Phòng Tài chính kế họach
28 168. Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận – huyện. (Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017) Đấu thầu Phòng Tài chính kế họach
29 167. Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận – huyện. (Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017) Đấu thầu Phòng Tài chính kế họach
30 166. T-HCM-272775-TT Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện (Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 05/7/2017) Công sản Phòng Tài chính kế họach