Hướng dẫn thủ tục hành chính
[TL & PT Doanh nghiệp] 85. T-HCM-270887-TT Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. (Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016)
image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
 Thành phần hồ sơ: - Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Theo mẫu); - Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Cơ sở pháp lý:
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2015); - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2016); - Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2012).
Thời gian giải quyết:
Kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.
Người ký:
Lệ phí:
Không có.
Cơ quan ban hành:
Phòng Tài chính kế họach
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Hộ kinh doanh thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.
Kết quả:
Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND Quận, Huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.
Trình tự thực hiện:

4. Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh a) Trình tự thực hiện: (Điều 77 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP) - Bước 1: Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Ủy ban nhân dân Quận, Huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). - Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ Ủy ban nhân dân Quận, Huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho hộ kinh doanh. - Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện. 

Nội dung tài liệu đính kèm:
85. 3570 đăng ký thành lập hộ kinh doanh.pdf
Lượt xem: 914 Quay lại Bản in