Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 2
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 46. T-HCM-270083-TT Thủ tục Cấp Giấy phép quy hoạch. (Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 26/3/2016) Quy hoạch xây dựng Phòng Quản lý đô thị
2 47. T-HCM-270084-TT Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch. (Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 26/3/2016) Quy hoạch xây dựng Phòng Quản lý đô thị