Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Giáo dục & đào tạo] 22. T-HCM-273271-TT Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.(Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017)
Thứ 5, Ngày 28/06/2018, 09:52 SA image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: + Đề án sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; 52 CÔNG BÁO/Số 99+100/Ngày 01-10-2017 + Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
Cơ sở pháp lý:
- Nghị đinh số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Thời gian giải quyết:
Trong thờihạn 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Người ký:
Thủ trưởng
Lệ phí:
Không
Cơ quan ban hành:
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương; - Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; - Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên; - Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Kết quả:
Quyết định sáp nhập, chia, táchtrường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻhoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Trình tự thực hiện:

3. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục) chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. -Bước 3: + Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; + Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia, tách; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do. - Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp xã; tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Nội dung tài liệu đính kèm:
Lượt xem: 747 Quay lại Bản in