Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Khu vực kinh tế tập thể, HTX] 153. T-HCM-272509-TT Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017)
Thứ 5, Ngày 05/07/2018, 08:27 SA image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: + Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (theo mẫu). + Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đến làm thủ tục. Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-14 Thông tư số 03/2014/TTBKHĐT).
Cơ sở pháp lý:
- Luật Hợp tác xã năm 2012 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013); - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (có hiệu lực từ ngày 27 tháng 01 năm 2014); - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2014); - Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.
Thời gian giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Người ký:
Thủ trưởng
Lệ phí:
100.000 đồng/lần.
Cơ quan ban hành:
Phòng Tài chính kế họach
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không
Kết quả:
Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc thông báo từ chối nêu rõ lý do.
Trình tự thực hiện:

10. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) a) Trình tự thực hiện: (Điều 18 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP) - Bước 1: Khi bị hư hỏng giấy chứng nhận đăng ký, hợp tác xã phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) - Bước 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện kiểm tra hồ sơ. + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: cấp Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn, giải thích để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. - Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. - Bước 4: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện. Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký cũ khi được cấp giấy đăng ký mới.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện.

Nội dung tài liệu đính kèm:
153. T-HCM-272509-TT Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng).pdf
Lượt xem: 971 Quay lại Bản in