Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 2
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố
2 Thủ tục Phục hồi danh dự Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố