Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Môi trường] QT-TNMT-4.1 XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận)
Thứ 3, Ngày 19/06/2018, 10:00 SA image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
Cơ sở pháp lý:
Thời gian giải quyết:
Người ký:
Thủ trưởng
Lệ phí:
Cơ quan ban hành:
Phòng Tài nguyên môi trường
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Kết quả:
Trình tự thực hiện:
Nội dung tài liệu đính kèm:
QT 1-Kế hoạch bảo vệ môi trường.pdf
Lượt xem: 772 Quay lại Bản in