Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Xây dựng] Thủ tục hành chính thay thế
Thứ 5, Ngày 05/04/2018, 04:04 CH image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
Cơ sở pháp lý:
Thời gian giải quyết:
Người ký:
Admin
Lệ phí:
Cơ quan ban hành:
Sở Xây dựng TP.HCM
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Kết quả:
Trình tự thực hiện:
Nội dung tài liệu đính kèm:
Lượt xem: 902 Quay lại Bản in