Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Xây dựng] PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thứ 5, Ngày 05/04/2018, 04:04 CH image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
Cơ sở pháp lý:
Thời gian giải quyết:
Người ký:
Admin
Lệ phí:
Cơ quan ban hành:
Sở Xây dựng TP.HCM
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Kết quả:
Trình tự thực hiện:
Nội dung tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Lượt xem: 706 Quay lại Bản in