Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Môi trường] Quy trình xử lý công việc thuộc lĩnh vực Môi trường thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Thứ 5, Ngày 05/04/2018, 03:56 CH image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
Cơ sở pháp lý:
Thời gian giải quyết:
Người ký:
Admin
Lệ phí:
Cơ quan ban hành:
Phòng Tài nguyên môi trường
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Kết quả:
Trình tự thực hiện:
Nội dung tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Lượt xem: 764 Quay lại Bản in