Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Đất đai] QT-TNMT-4.12 THU HỒI ĐẤT TRONG KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CÓ NGUY CƠ ĐE DỌA TÍNH MẠNG CON NGƯỜI; ĐẤT Ở CÓ NGUY CƠ SẠT LỠ, SỤT LÚN, BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIỆN TƯỢNG THIÊN TAI KHÁC ĐE DỌA TÍNH MẠNG CON NGƯỜI ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THU HỒI ĐẤT Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM (Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận)
Thứ 3, Ngày 19/06/2018, 09:58 SA image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
Cơ sở pháp lý:
Thời gian giải quyết:
Người ký:
Thủ trưởng
Lệ phí:
Cơ quan ban hành:
Phòng Tài nguyên môi trường
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Kết quả:
Trình tự thực hiện:
Nội dung tài liệu đính kèm:
QT 12-Thu hoi do o nhiem.pdf
Lượt xem: 872 Quay lại Bản in