Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Đất đai] QT-TNMT-4.6 THẨM ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XEM XÉT GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ (Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận)
Thứ 3, Ngày 19/06/2018, 09:59 SA image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
Cơ sở pháp lý:
Thời gian giải quyết:
Người ký:
Thủ trưởng
Lệ phí:
Cơ quan ban hành:
Phòng Tài nguyên môi trường
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Kết quả:
Trình tự thực hiện:
Nội dung tài liệu đính kèm:
QT 6-tham dinh nhu cau su dung dat.pdf
Lượt xem: 770 Quay lại Bản in