Hướng dẫn thủ tục hành chính
[VSAT thực phẩm & dinh dưỡng] 89. T-HCM-271468-TT Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân theo Thông tư 47/2014/TT-BYT. (Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 21/7/2016)
image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: + Đối với tổ chức:  Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu). + Đối với cá nhân:  Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu). - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu) được ban hành theo Thông tư 47/2014/TT-BYT); - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu).
Cơ sở pháp lý:
- Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2012; - Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2015
Thời gian giải quyết:
- 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ); - 03 ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức (kể từ ngày tổ chức tham gia đánh giá kiến thức và đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên).
Người ký:
Lệ phí:
Không có
Cơ quan ban hành:
Phòng Y tế
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có
Kết quả:
Giấy Xác nhận hoặc văn bản từ chối.
Trình tự thực hiện:

3. Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân theo Thông tư 47/2014/TT-BYT  a/ Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức/Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận/huyện, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và thứ bảy (sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút). - Bước 2: Ủy ban nhân dân quận/huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và tính hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ; + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. - Bước 3:  + Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban nhân dân quận/huyện lập kế hoạch kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm và thông báo cho tổ chức, cá nhân đến tham dự kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm.  + Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra, cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.  - Bước 4: Cơ sở căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Ủy ban nhân dân quận/huyện. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Quận/Huyện

Nội dung tài liệu đính kèm:
Lượt xem: 717 Quay lại Bản in