Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Đấu thầu] 167. Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận – huyện. (Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017)
Thứ 5, Ngày 05/07/2018, 10:26 SA image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Đơn kiến nghị của nhà thầu (Bản chính); - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Cơ sở pháp lý:
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; - Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian giải quyết:
- Đối với chủ đầu tư và bên mời thầu: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu. - Đối với Người có thẩm quyền: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.
Người ký:
Thủ trưởng
Lệ phí:
Không
Cơ quan ban hành:
Phòng Tài chính kế họach
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
(Điều 118 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP) - Đơn kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu; - Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có); - Chủ đầu tư, bên mời thầu nhận được đơn kiến nghị trong thời gian từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện nhận được đơn kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày chủ đầu tư, bên mời thầu hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu. - Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án.
Kết quả:
Văn bản giải quyết kiến nghị hoặc văn bản thông báo cho nhà thầu về việc không xem xét, giải quyết kiến nghị.
Trình tự thực hiện:

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN – HUYỆN I. Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu 1. Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận – huyện (Điều 91, 92 Luật Đấu thầu; Điều 118, 120 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; Quyết định số 126/2007/QĐUBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) - Bước 1: Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Nhà thầu tham gia đấu thầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục và gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ của Chủ đầu tư, bên mời thầu. - Bước 2: Chủ đầu tư, bên mời thầu tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, xem xét nội dung văn bản kiến nghị và tiến hành giải quyết theo hai trường hợp sau: + Nếu kiến nghị của nhà thầu không đáp ứng điều kiện được nêu tại Điều 118 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ thì ra thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc không xem xét, giải quyết kiến nghị. + Nếu kiến nghị của nhà thầu đáp ứng điều kiện quy định thì tiến hành giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu. - Bước 3: Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện. + Địa chỉ nhận đơn kiến nghị: Trụ sở các quận - huyện. + Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều tư 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 2 - Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Chủ đầu tư, bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quậnhuyện; cơ quan, tổ chức, đơn vị sự ngiệp thuộc quận huyện được giao làm chủ đầu tư dự án hoặc bên mời thầu. - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện đối với các dự án đầu tư công nhóm B, C do mình quyết định đầu tư.

Nội dung tài liệu đính kèm:
167. Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận – huyện..pdf
Lượt xem: 892 Quay lại Bản in