Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 4
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 Thủ tục xác nhận đơn đề nghị miễn (giảm) thuế Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN Ủy ban nhân dân Phường
2 Thủ tục thu thuế công thương nghiệp Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN Ủy ban nhân dân Phường
3 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN Ủy ban nhân dân Phường
4 Thủ tục xác nhận tờ khai nộp thuế Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN Ủy ban nhân dân Phường