Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 9
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 138. T-HCM-271040-TT Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội Phòng Nội vụ
2 137. T-HCM-272030-TT Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi (Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016) Bảo trợ xã hội Phòng Nội vụ
3 136. T-HCM-272029-TT Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật (Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016) Bảo trợ xã hội Phòng Nội vụ
4 135. T-HCM-271050-TT Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập (Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016) Bảo trợ xã hội Phòng Nội vụ
5 134. T-HCM-272028-TT Thủ tục tổ chức lại, giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập (Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016) Bảo trợ xã hội Phòng Nội vụ
6 133. T-HCM-271049-TT Thủ tục Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập (Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016) Bảo trợ xã hội Phòng Nội vụ
7 132. T-HCM-271048-TT Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội (Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016) Bảo trợ xã hội Phòng Nội vụ
8 131. T-HCM-271047-TT Thủ tục Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội (Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016) Bảo trợ xã hội Phòng Nội vụ
9 129. T-HCM-271045-TT Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập (Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016) Bảo trợ xã hội Phòng Nội vụ