Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 23
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 22. T-HCM-273271-TT Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.(Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017) Giáo dục & đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
2 40. T-HCM-273296-TT Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. (Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017) Giáo dục & đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
3 39. T-HCM-273290-TT Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài (Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017) Giáo dục & đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
4 38. T-HCM-273289-TT Thủ tục công nhận trườngTiểu học đạt chuẩn Quốc gia (Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017) Giáo dục & đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
5 37. T-HCM-273288-TT Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia (Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017) Giáo dục & đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
6 36. T-HCM-273287-TT Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở (Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017) Giáo dục & đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
7 35. T-HCM-273286-TT Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại (Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017) Giáo dục & đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
8 34. T-HCM-273285-TT Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở. (Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017) Giáo dục & đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
9 33. T-HCM-273284-TT Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở (Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017) Giáo dục & đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
10 32. T-HCM-273283-TT Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở (Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017) Giáo dục & đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo