Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 9
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 125. Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ. (Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017) Xây dựng Phòng Quản lý đô thị
2 124. Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (các công trình không theo tuyến còn lại không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động). (Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017) Xây dựng Phòng Quản lý đô thị
3 123. Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng (Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017).. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị
4 122. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng (Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017) Xây dựng Phòng Quản lý đô thị
5 121. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng (Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017).. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị
6 120. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời (Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017) Xây dựng Phòng Quản lý đô thị
7 119. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo (Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017) Xây dựng Phòng Quản lý đô thị
8 118. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ (Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017) Xây dựng Phòng Quản lý đô thị
9 117. Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. (Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017) Xây dựng Phòng Quản lý đô thị