Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Chứng thực] 69. PTP-21. Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Thứ 4, Ngày 05/09/2018, 08:56 SA image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
Cơ sở pháp lý:
Thời gian giải quyết:
Người ký:
Thủ trưởng
Lệ phí:
Cơ quan ban hành:
Phòng Tư pháp
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Kết quả:
Trình tự thực hiện:

 

 

 

Nội dung tài liệu đính kèm:
Lượt xem: 1321 Quay lại Bản in