Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Chứng thực] 68. PTP-20. Thủ tục Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Thứ 4, Ngày 05/09/2018, 08:52 SA image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
Cơ sở pháp lý:
Thời gian giải quyết:
Người ký:
Thủ trưởng
Lệ phí:
Cơ quan ban hành:
Phòng Tư pháp
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Kết quả:
Trình tự thực hiện:
Nội dung tài liệu đính kèm:
Lượt xem: 1235 Quay lại Bản in