Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 3
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 116. T-HCM-271946-TT Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thực về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân quận/huyện (Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25/10/2016) Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm Phòng Kinh tế
2 115. T-HCM-271945-TT Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy hoặc do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất) (Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25/10/2016) Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm Phòng Kinh tế
3 114. T-HCM-271944-TT Thủ tục Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, thay đổi bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực) (Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25/10/2016) Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm Phòng Kinh tế