Hướng dẫn thủ tục hành chính
[Hộ tịch] Quy trình xử lý công việc thuộc phòng Tư pháp quận trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
Thứ 5, Ngày 05/04/2018, 03:56 CH image

Cỡ chữ

Màu chữ
Thành phần số lượng hồ sơ:
Cơ sở pháp lý:
Thời gian giải quyết:
Người ký:
Admin
Lệ phí:
Cơ quan ban hành:
Phòng Tư pháp
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Kết quả:
Trình tự thực hiện:
Nội dung tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Lượt xem: 956 Quay lại Bản in