Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 1
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 139. T-HCM-272031-TT Thủ tục đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp (Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016) Lao động, tiền lương, tiền công Phòng Lao động thương binh xã hội