Lãnh đạo ủy ban nhân dân quận Bình Tân
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Nguyễn Minh Nhựt
Chức vụ:
Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân quận
Họ tên:
Phạm Thị Ngọc Diệu
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân quận
Họ tên:
Lê Thị Ngọc Dung
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân quận
Album ảnh
(Đang cập nhật)
Họ tên:
Vũ Chí Kiên
Chức vụ:
QUV, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân quận