Lãnh đạo ủy ban nhân dân quận Bình Tân
Ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Lê Văn Thinh
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
lvthinh.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân quận
Họ tên:
Phạm Thị Ngọc Diệu
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
(028) 38.750.480 0916.993.077
Email:
ptndieu.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân quận
Họ tên:
Đỗ Đình Thiện
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
(028) 38.750.482 0908.410.755
Email:
ddthien.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân quận
Họ tên:
Nguyễn Minh Nhựt
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
(028) 62.758.261 0903645303
Email:
nmnhut.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân quận
Họ tên:
Nguyễn Gia Thái Bình
Chức vụ:
Phó chủ tịch
Số điện thoại:
(028) 22.055.221 0933.091.176
Email:
ngtbinh.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân quận