Ban chấp hành đảng bộ quận bình tân, nhiệm kỳ 2020-2025
(Thông tin đang được cập nhật...)
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Huỳnh Khắc Điệp
Chức vụ:
Thành ủy viên - Bí Thư Quận Ủy
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Việt Quế Sơn
Chức vụ:
Phó Bí thư thường trực Quận ủy
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Minh Nhựt
Chức vụ:
Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Văn Hạnh
Chức vụ:
UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức quận ủy
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Quốc Khánh
Chức vụ:
UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quận ủy
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Quang Hưng
Chức vụ:
UVBTV, Bí thư Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa A
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Quận ủy