Ban chấp hành đảng bộ quận bình tân, nhiệm kỳ 2015-2020
(Thông tin đang được cập nhật...)
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Album ảnh
(Đang cập nhật)
Họ tên:
Nguyễn Việt Quế Sơn
Chức vụ:
Phó Bí thư thường trực Quận ủy
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Anh Cường
Chức vụ:
Phó Chủ nhiệm UBKT
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
nacuong.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban Kiểm tra
Họ tên:
Nguyễn Anh Cường
Chức vụ:
QUV, Phó Chủ nhiệm UBKT
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
(đang cập nhật)
Đơn vị:
Ủy ban Kiểm tra
Họ tên:
Lê Văn Thinh
Chức vụ:
Phó Bí Thư Quận Ủy, Chủ tịch UBND quận
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
lvthinh.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân quận
Họ tên:
Phạm Thị Ngọc Diệu
Chức vụ:
UV BTV, Phó Chủ tịch UBND Quận
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân quận
Họ tên:
Nguyễn Gia Thái Bình
Chức vụ:
QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân quận
Họ tên:
Nguyễn Minh Nhựt
Chức vụ:
QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân quận
Họ tên:
Đỗ Đình Thiện
Chức vụ:
QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân quận
Họ tên:
Nguyễn Văn Hạnh
Chức vụ:
UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Tuyên giáo Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Quang Hưng
Chức vụ:
QUV, Chánh Văn phòng
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Văn phòng Quận ủy
Họ tên:
Phan Văn Hai
Chức vụ:
QUV, Phó Ban Dân vận, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH Pouyuen VN
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Dân vận Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Chí Thiện
Chức vụ:
QUV, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường An Lạc
Họ tên:
Lê Thị Ngọc Dung
Chức vụ:
QUV, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường An Lạc A
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường An Lạc A
Họ tên:
Trịnh Thị Ánh Hồng
Chức vụ:
QUV, Bí thư Đảng ủy Phường Bình Hưng Hoà
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa
Họ tên:
Nguyễn Thị Bé Hai
Chức vụ:
QUV, Bí thư Đảng ủy Phường Bình Hưng Hòa A
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Bình Hưng Hòa A
Họ tên:
Nguyễn Thị Thanh Trà
Chức vụ:
QUV, Bí thư Đảng ủy Phường Bình Trị Đông A
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Bình Trị Đông A
Họ tên:
Nguyễn Thanh Huân
Chức vụ:
QUV, Bí thư Đảng ủy phường Tân Tạo A
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phường Tân Tạo A
Họ tên:
Huỳnh Văn Dự
Chức vụ:
UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Tổ chức Quận ủy
Họ tên:
Trần Hùng
Chức vụ:
QUV, Trưởng phòng Y tế Quận
Số điện thoại:
22.451.045 0915443041
Email:
thung.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Y tế
Họ tên:
Bùi Thị Kim Loan
Chức vụ:
QUV, Chủ tịch hội
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Hội chữ thập đỏ
Họ tên:
Lê Thị Mai
Chức vụ:
QUV, Viện trưởng VKS Quận
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Viện kiểm sát
Họ tên:
Trần Quang Phúc
Chức vụ:
QUV, Chi cục trưởng Chi cục thuế Quận
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Chi Cục thuế
Họ tên:
Nguyễn Văn Hoàng
Chức vụ:
QUV, Trưởng phòng Văn hóa thông tin
Số điện thoại:
0907456778
Email:
nvhoang.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Văn hóa thông tin
Họ tên:
Nguyễn Thị Kim Hương
Chức vụ:
QUV, Trưởng Phòng Nội vụ Quận
Số điện thoại:
0913530877
Email:
ntkhuong.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Phòng Nội vụ
Họ tên:
Bùi Thanh Hoài
Chức vụ:
QUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Họ tên:
Ngô Văn Tuyên
Chức vụ:
QUV, Trưởng Phòng Giáo dục - đào tạo Quận
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Phòng Giáo dục và đào tạo
Họ tên:
Trần Văn Ngọc
Chức vụ:
UV BTV, Trưởng Công an Quận
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Công an quận