Ban Thường vụ Quận Bình Tân
(Thông tin đang được cập nhật...)
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Huỳnh Khắc Điệp
Chức vụ:
Thành ủy viên - Bí Thư Quận Ủy
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Việt Quế Sơn
Chức vụ:
Phó Bí thư thường trực Quận ủy
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Minh Nhựt
Chức vụ:
Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Văn Hạnh
Chức vụ:
UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức quận ủy
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Quốc Khánh
Chức vụ:
UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quận ủy
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Quang Hưng
Chức vụ:
UVBTV, Bí thư Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa A
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Quận ủy
Họ tên:
Phạm Thị Ngọc Diệu
Chức vụ:
UVBTV, Phó Chủ tịch UBND quận
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân quận
Họ tên:
Nguyễn Thị Bé Hai
Chức vụ:
UVBTV, Trưởng Ban
Số điện thoại:
đang cập nhật
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Tuyên giáo Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Thị Kim Hương
Chức vụ:
UVBTV, Trưởng ban Dân vận
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Dân vận Quận ủy
Họ tên:
Lê Văn bảy
Chức vụ:
UVBTV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc Việt Nam
Họ tên:
Nguyễn Thanh Minh
Chức vụ:
UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Chỉ huy quân sự
Album ảnh
(Đang cập nhật)
Họ tên:
Nguyễn Nhật Thành
Chức vụ:
UVBTV, Trưởng công an quận
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Công an quận