Thường trực Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Huỳnh Thanh Hùng
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Hội đồng nhân dân