Thường trực Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Huỳnh Thanh Hùng
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
hthung.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Hội đồng nhân dân
Họ tên:
Đỗ Thanh Quyền
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
0913133357
Email:
dtquyen.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Hội đồng nhân dân
Họ tên:
Nguyễn Văn Hạnh
Chức vụ:
Trưởng ban Kinh Tế - Xã Hội
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
nvhanh.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Hội đồng nhân dân