Thường trực Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân
Ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Võ Ngọc Quốc Thuận
Chức vụ:
Chủ tịch
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
vnqthuan.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Quận ủy
Họ tên:
Huỳnh Thanh Hùng
Chức vụ:
Phó Chủ tịch
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
hthung.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Hội đồng nhân dân
Họ tên:
Nguyễn Văn Hạnh
Chức vụ:
Trưởng ban Kinh Tế - Xã Hội
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
nvhanh.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Hội đồng nhân dân
Họ tên:
Lưu Huê Phong
Chức vụ:
Trưởng ban Pháp chế
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
lhphong.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Dân vận Quận ủy