BÁO CÁO & THỐNG KÊ
Tìm kiếm nâng cao
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 144/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND quận, tình hì 04/03/2020
2 74/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND quận, tình hì 12/02/2020
3 316/UBND Công văn số 316/UBND ngày 4 tháng 2 năm 2020 Ủy b 04/02/2020
4 09/BC-UBND Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng 07/01/2020