Tài liệu tham khảo
Loại Tên file Trích dẫn Dung lượng Tải về
02 Tài liệu Tuyên truyền ANTT - CAQ năm 2022 1307 KB
2917/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn ban biên tập website 1475 KB
5462/QĐ-UBND quy chế hoạt động website 4997 KB
Chương trình “Hóa đơn may mắn” áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục Thuế quận/huyện/khu vực/TP Thủ Đức đối với toàn bộ hóa đơn của người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý Chương trình “Hóa đơn may mắn” áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục Thuế quận/huyện/khu vực/TP Thủ Đức đối với toàn bộ hóa đơn của người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý 148 KB
Dự thảo báo cáo website dự thảo báo cáo website 53 KB
Hướng dẫn DVC trực tuyến - Đô thị Hướng dẫn DVC trực tuyến - Đô thị 1315 KB
Hướng dẫn DVC trực tuyến KT YTE LD Hướng dẫn DVC trực tuyến KT YTE LD 1938 KB
Hướng dẫn TT Tư pháp - Ho tich Hướng dẫn TT Tư pháp 718 KB
Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công mức độ 3 1556 KB
Hướng dẫn sử dụng PM QLCĐ dành cho Chuyên viên Hướng dẫn sử dụng PM QLCĐ dành cho Chuyên viên 490 KB
Hướng dẫn sử dụng PM QLCĐ dành cho Lãnh đạo đơn vị Hướng dẫn sử dụng PM QLCĐ dành cho Lãnh đạo đơn vị 508 KB
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISO điện tử Phường Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISO điện tử Phường 1349 KB
Hường dẫn cài đặt ứng dụng Bình Tân Công dân số Hường dẫn cài đặt ứng dụng Bình Tân Công dân số 137 KB
Nghị định 30/2020/NĐ-VP Về công tác văn thư 1706 KB
Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP. Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP. 446 KB
SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4179 KB
Thông tư 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức 1412 KB
Thông tư 01/2020/TT-BNV Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 169 KB
Thông tư 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử 2091 KB
Thông tư số 51/2022/BTC ngày 11/08/2022 của Bộ Tài Chính Thông tư số 51/2022/BTC ngày 11/08/2022 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. 159 KB
Tài liệu Tuyên truyền ANTT - CAQ năm 2022 25415 KB
tài liệu ANTT năm 2021 Tài liệu tuyên truyền cho công dân về dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 599 KB
tài liệu ANTT năm 2022 74988 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu - Hướng dẫn TDVC trực tuyến mức độ 4 nộp phạt và đăng ký xe 203 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu - Hướng dẫn Thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử mẫu mới 164 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu - Tuyên truyền ngăn chặn tình trạng mất cắp vật tư thiết bị trên lưới điện 121 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu - Tuyên truyền phòng ngừa cướp, trộm cắp tài sản tại các tổ chức tín dụng, phòng giao dịch ngân hàng 343 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu - Tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn quận Bình Tân 188 KB
tài liệu ANTT năm 2022 tai lieu tuyen truyen ANTT305 5415 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu tuyên truyền hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 257 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu tuyên truyền lỗi tự ý thay đổi kết cấu xe Quy định và mức phạt năm 2022 998 KB
tài liệu ANTT năm 2022 581 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu tuyên truyền tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông và mức phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe 672 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu tuyên truyền tốc độ điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ và mức xử phạt 476 KB
tài liệu ANTT năm 2022 454 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu tuyên truyền xử lý hành vi đua xe trái phép 454 KB
tài liệu ANTT năm 2022 TÀI_LIỆU_TUYÊN_TRUYỀN_PHÒNG_CHỐNG_TỘI_PHẠM 5173 KB
tài liệu ANTT năm 2022 835 KB
tài liệu ANTT năm 2022 227 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu - Tuyên truyền tuyển sinh mới đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong các trường CAND trong năm 2022 - CTHC 620 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu Help 114 1046 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tuyên truyền 07 cách sử dụng thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu 197 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu mã Core - Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến 228 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu Hướng dẫn tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc gia 417 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu - Tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động Quảng cáo trực tuyến để thực hiện hành vi phạm tội - 158 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID 132 KB
tài liệu ANTT năm 2022 06 khuyến cáo phòng chống bệnh đậu mùa khỉ 175 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Khuyến cáo phòng chống sốt xuất huyết 172 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tuyên truyền mới của Bộ Y tế 450 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu - Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng trên địa bàn 118 KB
tài liệu ANTT năm 2022 KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG ĐIỆN, MÁY PHÁT ĐIỆN 310 KB
tài liệu ANTT năm 2022 an toàn PCCC Karaoke 399 KB
tài liệu ANTT năm 2022 An toàn PCCC đối với hộ gia đình 319 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Help114mobicallvn 3101 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Sổ tay PCCC điện gia đình 77643 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Sổ tay PCCC cơ sở sản xuất KD và công sở 6204 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu - Cách nhận biết cấu trúc tin nhắn SMS và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử 327 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu - Tuyên truyền tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày 597 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Thông tin tuyên truyền các trường hợp người dân cần đổi ngay CCCD gắn chip để tránh bị phạt 146 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu - Tuyên truyền dịp Lễ Quốc Khánh 2.9.2022 412 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài-liệu-Tổ-chức-thu-nhận-hồ-sơ-cấp-CCCD-gắn-chip-cao-điểm-đợt-3 94 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu tuyên truyền về tình hình trật tự an toàn giao thông 368 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu - Hướng dẫn TDVC trực tuyến mức độ 4 nộp phạt và đăng ký xe 327 KB
tài liệu ANTT năm 2022 321 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu - Tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn quận Bình Tân 437 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu - Tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn quận Bình Tân[1] 440 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu tuyên truyền hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 368 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu tuyên truyền lỗi tự ý thay đổi kết cấu xe Quy định và mức phạt năm 2022 972 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu tuyên truyền mức phạt lỗi xe quá tải từ 01.01.2022 533 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu tuyên truyền tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông và mức phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe 890 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu tuyên truyền tốc độ điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ và mức xử phạt 647 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tài liệu tuyên truyền xử lý hành vi đua xe trái phép 689 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Tuyên truyền công tác phòng ngừa hành vi hủy hoại, trộm cắp tài sản tại các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn quận Bình Tân 622 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Thông tin tuyên truyền tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9/2022 100 KB
tài liệu ANTT năm 2022 AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY HỘ GIA ĐÌNH 794 KB
tài liệu ANTT năm 2022 AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY HỘ GIA ĐÌNH 956 KB
tài liệu ANTT năm 2022 V/v tuyên truyền kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961-04/10/2022); 21 năm ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 - 04/10/2022). 21324 KB
tài liệu ANTT năm 2022 Khi cần cứu nạn, cứu hộ - gọi ngay 114 2416 KB
tài liệu hướng dẫn về việc vận động sử dụng các ứng dụng của ngành thuế là Etax Mobile và Hcmtax. tài liệu hướng dẫn về việc vận động sử dụng các ứng dụng của ngành thuế là Etax Mobile và Hcmtax. 4119 KB
về việc triển khai ứng dụng Thuế điện tử (eTax Mobile) trên thiết bị di động cho cá nhân trên địa bàn quận Bình Tân. (tài liệu đính kèm) về việc triển khai ứng dụng Thuế điện tử (eTax Mobile) trên thiết bị di động cho cá nhân trên địa bàn quận Bình Tân. (tài liệu đính kèm) 9490 KB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hiện đang có 47 người online.
Tổng truy cập 54.510 người.