♦ CHÀO MỪNG TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN BÌNH TÂN ♦ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ: https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn ♦ CHUYỂN ĐỔI MÃ MẠNG DI ĐỘNG TỪ 11 SỐ SANG 10 SỐ GIAI ĐOẠN 1 TỪ 15/9/2018 ĐẾN 14/11/2018