Quy hoạch phát triển
[Định hướng phát triển của Quận] Thông báo số 1606/TB-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của UBND quận Bình Tân về công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân
Thứ 3, Ngày 17/11/2020, 05:21 CH

Cỡ chữ

Màu chữ image
Lượt xem: 989 Quay lại Bản in