Quy hoạch phát triển
[Định hướng phát triển của Quận] Thông báo số 1763/TB-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của UBND quận về đăng ký nhu cầu sử dụng đất và các công trình, dự án sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn quận
Thứ 3, Ngày 17/11/2020, 05:36 CH

Cỡ chữ

Màu chữ image
Lượt xem: 2021 Quay lại Bản in