Góp ý dự thảo văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 193

Dự thảo Đang lấy ý kiến

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Không tìm thấy Quay lại

Dự thảo Hết hạn lấy ý kiến

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
6 QĐ : Về việc bãi bỏ nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại Phụ lục 13 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định 22/01/2018 22/07/2018
7 CV: Về đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn quận Bình Tân Công văn 22/01/2018 22/07/2018
8 CV: Về hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP. Công văn 22/01/2018 22/07/2018
9 CV: Về cung cấp danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận Bình Tân. Công văn 18/01/2018 18/07/2018
10 QĐ: Về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận Bình Tân ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017 Quyết định 15/01/2018 15/07/2018