Góp ý dự thảo văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Số lượng văn bản tìm thấy: 193

Dự thảo Đang lấy ý kiến

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Không tìm thấy Quay lại

Dự thảo Hết hạn lấy ý kiến

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 KH: Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn quận Bình Tân năm 2018. Kế hoạch 06/02/2018 06/08/2018
2 KH:Thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn quận Bình Tân. Kế hoạch 05/02/2018 05/08/2018
3 QĐ: Ban hành Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch thuộc lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc đô thị được thực hiện tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Quyết định 01/02/2018 01/08/2018
4 QĐ: Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Quyết định 29/01/2018 29/07/2018
5 QĐ: Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Bình Tân. Quyết định 29/01/2018 29/07/2018