Dự án hạng mục
[Công khai ngân sách] V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
Thứ 4, Ngày 19/06/2019, 04:55 CH

Cỡ chữ

Màu chữ image
Lượt xem: 786 Quay lại Bản in