Dự án hạng mục
[Các dự án đang triển khai] Phòng Quản lý Đô thị quận cung cấp danh sách các Dự án nhà ở xã hội đang triển khai thực hiện trên địa bàn quận.
Thứ năm, Ngày 01/03/2018, 08:20 SA

Cỡ chữ

Màu chữ image
Lượt xem: 398 Quay lại Bản in