Đơn vị sự nghiệp
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Khưu Thành Kỳ
Chức vụ:
Phó Trưởng ban
Số điện thoại:
0908801696
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Ban quản lý chợ An Lạc
Họ tên:
Lê Văn Hùng
Chức vụ:
Trưởng Ban
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban quản lý chợ An Lạc
Họ tên:
Phạm Minh Tuấn
Chức vụ:
Giám đốc
Số điện thoại:
0906991135
Email:
pmtuan.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao quận
Họ tên:
Nguyễn Hồng Cẩm Vân
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0938997446
Email:
ttvhtt.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao quận
Họ tên:
Phan Văn Dũng
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0903324671
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao quận
Họ tên:
Phạm Đức Trị
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
ttvhtt.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao quận
Họ tên:
Cao Tấn Đức
Chức vụ:
Giám đốc
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Trung tâm Giáo dục nghể nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Họ tên:
Phạm Văn Dũng
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0903820558
Email:
pvdung.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Trung tâm Giáo dục nghể nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Họ tên:
Nguyễn Trung Toại
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0919988982
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Trung tâm Giáo dục nghể nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Họ tên:
Nguyễn Thị Minh Loan
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
đang cập nhật
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Trung tâm Giáo dục nghể nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Họ tên:
Lê Đình Vũ Sơn
Chức vụ:
Giám đốc
Số điện thoại:
0903916317
Email:
ldvson.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
Họ tên:
Nguyễn Minh Phong
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0903678988
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
Họ tên:
Nguyễn Dương Minh Đức
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0913995497
Email:
bqldtxdct.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
Họ tên:
Trần Đức Minh
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0908540580
Email:
bqldtxdct.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
Họ tên:
Lê Văn Hồng Phương
Chức vụ:
Trưởng ban
Số điện thoại:
0908.988.063
Email:
bbtgpmb.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận
Họ tên:
Nguyễn Minh Ngọc
Chức vụ:
Phó Trưởng ban
Số điện thoại:
0908988063
Email:
bbtgpmb.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận
Họ tên:
Nguyễn Văn Ngân
Chức vụ:
Phó Trưởng ban
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
bbtgpmb.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận
Họ tên:
Tô Văn Thịnh
Chức vụ:
Phó Trưởng ban
Số điện thoại:
0903821446
Email:
bbtgpmb.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận