Đơn vị sự nghiệp
Ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Nguyễn Văn Mười
Chức vụ:
Giám đốc
Số điện thoại:
0983302361
Email:
bsmuoi.bt@gmail.com
Đơn vị:
Bệnh viện quận Bình Tân
Họ tên:
Huỳnh Hữu Nhã
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0902000740
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Bệnh viện quận Bình Tân
Họ tên:
Võ Tuấn Trường
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0908866348
Email:
votuantruongla@yahoo.com
Đơn vị:
Bệnh viện quận Bình Tân
Họ tên:
Nguyễn Anh Nguyễn
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0944993545
Email:
bsanhnguyenbinhtan@gmail.com
Đơn vị:
Bệnh viện quận Bình Tân
Họ tên:
Khưu Thành Kỳ
Chức vụ:
Phó Trưởng ban
Số điện thoại:
09088016966
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Ban quản lý chợ An Lạc
Họ tên:
Châu Phú Lộc
Chức vụ:
Giám đốc
Số điện thoại:
0908878489
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao quận
Họ tên:
Trần Văn Đôn
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0908191714
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao quận
Họ tên:
Phan Văn Dũng
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0903324671
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao quận
Họ tên:
Phan Văn Rắc
Chức vụ:
Giám đốc
Số điện thoại:
0909899549
Email:
pvrac.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Trung tâm Giáo dục nghể nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Họ tên:
Phạm Văn Dũng
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0903820558
Email:
pvdung.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Trung tâm Giáo dục nghể nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Họ tên:
Võ Ngọc Tuyết Nga
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0903375945
Email:
vntnga.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Trung tâm Giáo dục nghể nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Họ tên:
Trương Lôi Quang
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0909273413
Email:
tlquang.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Trung tâm Giáo dục nghể nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Họ tên:
Lê Đình Vũ Sơn
Chức vụ:
Giám đốc
Số điện thoại:
0903916317
Email:
ldvson.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
Họ tên:
Nguyễn Dương Minh Đức
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0913995497
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
Họ tên:
Phan An Phú
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0918151819
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
Họ tên:
Trần Đức Minh
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0908540580
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân
Họ tên:
Lại Phú Cường
Chức vụ:
Trưởng Ban
Số điện thoại:
0903788439
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận
Họ tên:
Nguyễn Minh Ngọc
Chức vụ:
Phó Trưởng ban
Số điện thoại:
0908988063
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận
Họ tên:
Trịnh Đông Mai
Chức vụ:
Phó Trưởng ban
Số điện thoại:
0918737598
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận
Họ tên:
Trương Đình Nhẫn
Chức vụ:
Giám đốc
Số điện thoại:
0982630450
Email:
bsnhanbinhtan@gmail.com
Đơn vị:
Trung Tâm Y tế quận
Họ tên:
Nguyễn Thị Lê Thảo
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0902498151
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Trung Tâm Y tế quận
Họ tên:
Nguyễn Thiện Thành
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0944630630
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Trung Tâm Y tế quận
Họ tên:
Dương Thái Quang Minh
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
0949494963
Email:
đang cập nhật
Đơn vị:
Trung Tâm Y tế quận