Đơn vị ngành dọc
Ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Nguyễn Trương Khang Ninh
Chức vụ:
Giám đốc
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
ninhntk@vst.gov.vn
Đơn vị:
Kho bạc Nhà nước Bình Tân
Họ tên:
Lê Ngọc Minh
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
minhln01@vst.gov.vn
Đơn vị:
Kho bạc Nhà nước Bình Tân
Họ tên:
Lê Thị Mai
Chức vụ:
Viện trưởng
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Viện kiểm sát nhân dân
Họ tên:
Hà Văn Sơn
Chức vụ:
Phó Viện trưởng
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Viện kiểm sát nhân dân
Họ tên:
Bùi Anh Tuấn
Chức vụ:
Phó Viện trưởng
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Viện kiểm sát nhân dân
Họ tên:
Nguyễn Thanh Minh
Chức vụ:
Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Chỉ huy quân sự
Họ tên:
Trần Quang Phúc
Chức vụ:
Chi Cục trưởng
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
tqphuc.hcm@gdt.gov.vn
Đơn vị:
Chi Cục thuế
Ảnh
(Đang cập nhật)
Họ tên:
Nguyễn Văn Đức
Chức vụ:
Phó Chi Cục trưởng
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
nvduc.hcm@gdt.gov.vn
Đơn vị:
Chi Cục thuế
Ảnh
(Đang cập nhật)
Họ tên:
Nguyễn Kim Quới
Chức vụ:
Phó Chi Cục trưởng
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
nkquoi.hcm@gdt.gov.vn
Đơn vị:
Chi Cục thuế
Họ tên:
Trần Văn Vân
Chức vụ:
Giám đốc
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
vantv@hochiminh.vss.gov.vn
Đơn vị:
Bảo hiểm xã hội quận
Họ tên:
Võ Hoàng Minh
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
minhvh@hochiminh.vss.gov.vn
Đơn vị:
Bảo hiểm xã hội quận
Họ tên:
Võ Văn Cư
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
cuvv@hochiminh.vss.gov.vn
Đơn vị:
Bảo hiểm xã hội quận
Họ tên:
Phạm Thị Thanh Hải
Chức vụ:
Phó Giám đốc
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
haiptt@hochiminh.vss.gov.vn
Đơn vị:
Bảo hiểm xã hội quận
Họ tên:
Trần Văn Ngọc
Chức vụ:
Trưởng Công an quận
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
tvngoc.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Công an quận
Ảnh
(Đang cập nhật)
Họ tên:
Nguyễn Minh Đức
Chức vụ:
Phó Trưởng Công an quận
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
nmduc.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Công an quận
Ảnh
(Đang cập nhật)
Họ tên:
Nguyễn Thanh Phong
Chức vụ:
Phó Trưởng Công an quận
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
ntphong.binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Công an quận