ĐỊA CHỈ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN
CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
 1. UBND 10 Phường
  1. AN LẠC
  2. AN LẠC A
  3. BÌNH TRỊ ĐÔNG
  4. BÌNH TRỊ ĐÔNG A
  5. BÌNH TRỊ ĐÔNG B
  6. BÌNH HƯNG HÒA
  7. BÌNH HƯNG HÒA A
  8. BÌNH HƯNG HÒA B
  9. TÂN TẠO
  10. TÂN TẠO A
 2. Trường học
  1. Mầm non
  2. Tiểu học
  3. THCS & THPT
 3. Trung tâm Văn hóa Liên phường
 4. Bệnh viện
 5. Trạm Y tế - Trung Tâm Y tế
 6. Các phòng ban QLNN
UBND 10 PHƯỜNG QUẬN BÌNH TÂN
(Dữ liệu cập nhật ngày 17/03/2014)
 1. UBND Phường An Lạc
  Địa chỉ Số 64 đường số 2C KDC Nam Hùng Vương, KP. 3, P. An Lạc, Quận Bình Tân.
  Số điện thoại trực: 38.750.297 - 37.510.104
  Diện tích: 484,36 ha.
  Số dân: 39.449 người.
 2. UBND Phường An Lạc A
  Địa chỉ Số 1, Đường 7B, KP. 5, P. An Lạc A, quận Bình Tân.
  Số điện thoại trực: 36.670.172
  Fax: 6.670.173
  Diện tích: 115,55 ha.
  Số dân: 28.806 người.
 3. UBND Phường Bình Trị Đông
  Địa chỉ 276/66 Tân Hòa Đông, Khu phố 12, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân.
  Số điện thoại trực: 6.670.183
  Fax: 6.670.178
  Diện tích: 295,94 ha.
  Số dân: 62.801 người.
 4. UBND Phường Bình Trị Đông A
  Địa chỉ Số 162 Khu phố 2, Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân.
  Số điện thoại trực: 8.774.299
  Fax: 8.774.299
  Diện tích: 466,40 ha.
  Số dân: 40.240 người.
 5. UBND Phường Bình Trị Đông B
  Địa chỉ 837 Tỉnh lộ 10, KP. 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.
  Số điện thoại trực: 7.624.814
  Fax:
  Diện tích: 439,73 ha.
  Số dân: 43.314 người.
 6. UBND Phường Bình Hưng Hòa
  Địa chỉ 1014/88/6 Tân Kỳ Tân Quý, KP. 14, Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
  Số điện thoại trực: 8.755.200 - 7.500.760
  Fax: (Đang cập nhật)
  Diện tích: 449,43 ha.
  Số dân: 43.222 người.
 7. UBND Phường Bình Hưng Hòa A
  Địa chỉ 621 Tân Kỳ Tân Quý, KP. 4, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân.
  Số điện thoại trực: 7.503.926
  Fax: 7.503.732
  Diện tích: 465,02 ha.
  Số dân: 80.858 người.
 8. UBND Phường Bình Hưng Hòa B
  Địa chỉ Khu phố 3, Nguyễn Thị Tú, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân.
  Số điện thoại trực: 7.652.524
  Fax: 7.654.085
  Diện tích: 732,32 ha.
  Số dân: 41.464 người.
 9. UBND Phường Tân Tạo
  Địa chỉ 64 Hồ Văn Long, Khu phố 4, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân.
  Số điện thoại trực: 7.541.385 - 7.541.384
  Fax:
  Diện tích: 505,59 ha.
  Số dân: 28.806 người.
 10. UBND Phường Tân Tạo A
  Địa chỉ 1409 Khu phố 4, tỉnh lộ 10, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân.
  Số điện thoại trực: 7.541.252
  Fax:
  Diện tích: 1233,66 ha.
  Số dân: 42.427 người.
Trường học
(Dữ liệu cập nhật ngày 19/09/2017)
 1. Mầm non
  1. Trường Mầm non 19 tháng 5
   Địa chỉ Số 2 đường Nguyễn Thức Đường, khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân.
   Điện thoại 37524220 - 0933282027
   Website: mn19thang5binhtan.hcm.edu.vn/
  2. Trường Mầm non Ánh Mai
   Địa chỉ Số 716 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
   Điện thoại 62662169 - 0909704347
   Website: mnanhmai.hcm.edu.vn/
  3. Trường Mầm non Cẩm Tú
   Địa chỉ Số 160 đường Mã Lò, khu phố 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.
   Điện thoại 37625551 - 0907456177
   Website: mncamtu.hcm.edu.vn/
  4. Trường Mầm non Hoa Cúc
   Địa chỉ Số 858 đường Tỉnh Lộ 10, khu phố 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.
   Điện thoại 37623531 - 0907614028
   Website: mnhoacuc.hcm.edu.vn/
  5. Trường Mầm non Hoa Đào
   Địa chỉ Đường 1A, khu phố 6, phường An Lạc, quận Bình Tân.
   Điện thoại 37553929 - 0906152603
   Website: mnhoadao.hcm.edu.vn
  6. Trường Mầm non Hoa Hồng
   Địa chỉ Số 687 đường Kinh Dương Vương, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân.
   Điện thoại 37.524.955 - 0902.175.517
   Website: mnhoahongbinhtan.hcm.edu.vn
  7. Trường Mầm non Hoàng Anh
   Địa chỉ Số 1-2 đường 2B-3B, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân.
   Điện thoại 38822234 - 0903931701
   Website: mnhoanganhbinhtan.hcm.edu.vn
  8. Trường Mầm non Phong Lan
   Địa chỉ Số 720 đường Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 14, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
   Điện thoại 38755207 - 0909508620
   Website: mnphonglanbinhtan.hcm.edu.vn/
  9. Trường Mầm non Sen Hồng
   Địa chỉ Số 177/11 đường Hồ Văn Long, khu phố 3, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.
   Điện thoại 37540493 - 0935253246
   Website: mnsenhongbinhtan.hcm.edu.vn/
  10. Trường Mầm non Tân Tạo
   Địa chỉ Số 50 Bờ Tuyến, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.
   Điện thoại 38822001 - 0909755222
   Website: mntantao.hcm.edu.vn/
  11. Trường Mầm non Thủy Tiên
   Địa chỉ Số 7 đường Phùng Tá Chu, phường An Lạc A, quận Bình Tân.
   Điện thoại 37517181 - 0908667638
   Website: mnthuytienbinhtan.hcm.edu.vn/
  12. Trường Mầm non Hương Sen
   Địa chỉ Số 13 Lô D đường số 13, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.
   Điện thoại 37520187 - 0909347524
   Website: mnhuongsenbinhtan.hcm.edu.vn/
  13. Trường Mầm non Hương Sen
   Địa chỉ Số 13 Lô D đường số 13, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.
   Điện thoại 37520187 - 0909347524
   Website: mnhuongsenbinhtan.hcm.edu.vn/
  14. Trường Mầm non Ánh Dương
   Địa chỉ Số 173A đường Gò Xoài, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.
   Điện thoại 62657230 - 0986756935
   Website: http://mnanhduongbinhtan.hcm.edu.vn/
  15. Trường Mầm non Ánh Hồng
   Địa chỉ Số 89 đường Phạm Đăng Giản, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
   Điện thoại 37651235 - 0908679285
   Website: mnanhhongbinhtan.hcm.edu.vn
  16. Trường Mầm non Anpha Miền Nam
   Địa chỉ Số 1KDC Vĩnh Lộc đường số 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
   Điện thoại 54281850 - 0902863563
   Website: mnanphamiennam.hcm.edu.vn
  17. Trường Mầm non Hoa Lan
   Địa chỉ Số 14/14A đường Liên Khu 5-6, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
   Điện thoại 37501778 - 0939060443
   Website: mnhoalanbinhtan.hcm.edu.vn
  18. Trường Mầm non Lê Thành
   Địa chỉ Số 113/89 đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
   Điện thoại 0903633996
   Website: mnlethanh.hcm.edu.vn
  19. Trường Mầm non Nam Hùng Vương
   Địa chỉ Số 2 Lô D KDC Nam Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
   Điện thoại 22421531 - 0918282430
   Website: mnnamhungvuong.hcm.edu.vn
  20. Trường Mầm non Nguyên Ngọc
   Địa chỉ Số 245 đường Liên Khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
   Điện thoại 62705172 - 0902458478
   Website: mnnguyenngoc.hcm.edu.vn
  21. Trường Mầm non Rạng Đông
   Địa chỉ Số 201 đường Gò Xoài, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 54.269.197
   Website: mnrangdongbinhtan.hcm.edu.vn
  22. Trường Mầm non Sóc Nâu
   Địa chỉ Số 21 đường Lộ Tẻ, khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.
   Điện thoại 0907760038 - 01226243191
   Website: mnsocnau.hcm.edu.vn
  23. Trường Mầm non Thần Đồng
   Địa chỉ Số 669 đường Lê Trọng Tấn, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
   Điện thoại 0983317331
   Website: mnthandongbinhtan.hcm.edu.vn
  24. Trường Mầm non Bình Trị Đông
   Địa chỉ 110A, Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
   Điện thoại (028) 37.621.779
   Website: http://mnbinhtridong.hcm.edu.vn/
  25. Trường Mầm non Bình Trị Đông B
   Địa chỉ Số 1 - Đường số 33, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
   Điện thoại (Đang cập nhật)
   Website: mnbinhtridongb.hcm.edu.vn
  26. Trường mầm non chất lượng cao Bé Xinh
   Địa chỉ Số 224/10, HL 80, P BÌNH HƯNG HÒA B, QUẬN BÌNH TÂN
   Điện thoại (028) 66.765.626
   Website: mnbexinhbinhtan.hcm.edu.vn
  27. Trường Mầm non Đỗ Quyên
   Địa chỉ Số 77/52 đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp. HCM
   Điện thoại (028) 36.206.375
   Website: mndoquyen.hcm.edu.vn
  28. Trường Mầm non Tân Tạo A
   Địa chỉ 15 KP3, Đường Bờ Tuyến, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
   Điện thoại (Đang cập nhật)
   Website: mntantaoa.hcm.edu.vn
  29. Trường Mầm Non Anh Sao
   Địa chỉ Số 115-117, Đường Số 29, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
   Điện thoại (Đang cập nhật)
   Website: mnanhsaobt.hcm.edu.vn
  30. Trường Mầm Non Ánh Sao
   Địa chỉ Đường Bình Thành, Khu Phố 2, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
   Điện thoại (028) 62.515.815 - (028) 37.654.889
   Website: truongmamnonanhsao.edu.vn - mnanhsaobinhtan.hcm.edu.vn
  31. Trường Mầm Non Kim Anh
   Địa chỉ Số 380 Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
   Điện thoại (028) 54.281.877
   Website: mnkimanh.hcm.edu.vn
  32. Trường Mầm Non Bình Minh
   Địa chỉ Số 5 Lê Đình Cẩn, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
   Điện thoại (028) 37.623.272
   Website: mnbinhminh.hcm.edu.vn
  33. Trường Mầm Non Mai Vàng
   Địa chỉ 4 Đường số 1A, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Hồ Chí Minh
   Điện thoại 839784539
   Website: mnmaivangbinhtan.hcm.edu.vn
  34. Trường Mầm non Hoa Phượng Vỹ
   Địa chỉ 78 Kênh Nước Đen, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Hồ Chí Minh
   Điện thoại (Đang cập nhật)
   Website: mnhoaphuongvy.hcm.edu.vn
  35. Trường Mầm non Kim Đồng Anh
   Địa chỉ Số 97/10 đường Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM
   Điện thoại (Đang cập nhật)
   Website: mnkimdonganh.hcm.edu.vn
  36. Trường Mầm non Hoa Phượng
   Địa chỉ Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
   Điện thoại (028) 6.683.419
   Website: mnhoaphuongbinhtan.hcm.edu.vn
  37. Trường Mầm non Thanh Tâm
   Địa chỉ 240/1-240/3, Gò Xoài, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
   Điện thoại (028) 37.502.794
   Website: mnthanhtambinhtan.hcm.edu.vn
  38. Trường Mầm non 30/04
   Địa chỉ Đường số 1B, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM
   Điện thoại (028) 37.657.969
   Website: mn30thang4-bt.hcm.edu.vn
  39. Trường Mầm non 20/10
   Địa chỉ Số 1 Đường Số 17B - Phường An Lạc A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
   Điện thoại (Đang cập nhật)
   Website: mn20-10.hcm.edu.vn
  40. Trường Mầm non Hoa Hồng Nhỏ
   Địa chỉ Số 1185 Quốc Lộ 1A, KP. 5, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại (028) 37 54 55 85 - 0908 80 83 87
   Website: hoahongnho.com.vn - mnhoahongnhobinhtan.hcm.edu.vn
  41. Trường Mầm non Hoa Sen
   Địa chỉ Số 4 - Đường số 13 - Lô D - Khu Dân Cư An Lạc - Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân - TP. HCM
   Điện thoại (84) 028.37520187 - 028.37520188
   Website: mnhoasenbinhtan.hcm.edu.vn
  42. Trường Mầm Non Trúc Xanh
   Địa chỉ Số 628A Hồ Học Lãm, Bình Trị Đông B, Bình Tân.
   Điện thoại 028.37.560.503
   Website: mntrucxanhbinhtan.hcm.edu.vn
 2. Tiểu học
  1. Trường Tiểu học An Lạc 1
   Địa chỉ Số 687/6 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 38.750.942 - 0908.578.559
   Website: thanlac1.hcm.edu.vn
  2. Trường Tiểu học An Lạc 2
   Địa chỉ Số 121 đường Phùng Tá Chu, khu phố 7, phường An Lạc A, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 38.750.864 - 0913.737.160
   Website: thanlac2.hcm.edu.vn
  3. Trường Tiểu học An Lạc 3
   Địa chỉ Số 504/58C đường Kinh Dương Vương, phường An lạc A, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 38.750.597 - 0919.547.892
   Website: thanlac3.hcm.edu.vn
  4. TRƯỜNG Tiểu Học Bình Hưng Hòa
   Địa chỉ 88/2 Đ. Đường số 18 , P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân
   Điện thoại (028) 62.697.244
   Website: thbinhhunghoa.hcm.edu.vn
  5. TRƯỜNG Tiểu Học Bình Hưng Hòa 1
   Địa chỉ Số 15 đường Hồ Văn Long, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 62.603.336 - 0907.100.489
   Website: thbinhhunghoa1.hcm.edu.vn
  6. Trường Tiểu học Bình Long
   Địa chỉ Số 1A đường số 4, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 39.785.039 - 0989.807.768
   Website: thbinhlong.hcm.edu.vn
  7. Trường Tiểu học Bình Tân
   Địa chỉ Số 1-3, Đường số 48, khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 38.822.002
   Website: thbinhtan.hcm.edu.vn
  8. Trường Tiểu học Bình Thuận
   Địa chỉ Số 181 Ấp Chiến Lược, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân
   Điện thoại (028) 38.755.208
   Website: thbinhthuan.hcm.edu.vn
  9. Trường Tiểu học Bình Trị 1
   Địa chỉ Số 620 đường Hương Lộ 2, khu phố 6, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 37.623.858 – 0908.419.885
   Website: thbinhtri1.hcm.edu.vn
  10. Trường Tiểu học Bình Trị 2
   Địa chỉ Số 88A, đường số 3, khu dân cư An Lạc, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. HCM
   Điện thoại (028) 38.778.739 – 0918.342.244
   Website: thbinhtri2.hcm.edu.vn
  11. Trường Tiểu học Bình Trị Đông
   Địa chỉ Số 276/68 đường Tân Hòa Đông, khu phố 12, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 62.603.460 - 0909.026.272
   Website: thbinhtridong.hcm.edu.vn
  12. Trường Tiểu học Bình Trị Đông A
   Địa chỉ Số 999 đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A
   Điện thoại (028) 62.655.658 - 0918.217.887
   Website: thbinhtridong.hcm.edu.vn
  13. Trường Tiểu học Kim Đồng
   Địa chỉ Số 101 đường Liên Khu 4-5, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 54.252.256 - 0908.613.878
   Website: thkimdongbinhtan.hcm.edu.vn
  14. Trường Tiểu học Lê Công Phép
   Địa chỉ Đường 1A, khu phố 6, phường An Lạc, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 37.554.099 - 0908.496.982
   Website: thlecongphep.hcm.edu.vn
  15. Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn
   Địa chỉ Số 79/24 đường số 4, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 37.658.345 - 0937.290.404
   Website: thletrongtan.hcm.edu.vn
  16. Trường Tiểu học Phù Đổng
   Địa chỉ Số 73 đường Lô Tư, khu phố 22, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 62.691.601 - 0908.409.456
   Website: thphudongbinhtan.hcm.edu.vn
  17. Trường Tiểu học Tân Tạo
   Địa chỉ Số 119 đường Hồ Văn Long, khu phố 3, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 62.698.091 - 09.46.46.97.98
   Website: thtantao.hcm.edu.vn
  18. Trường Tiểu học Tân Tạo A
   Địa chỉ Đường Lộ Tẻ, khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 37.547.384 - (028) 38.822.183 - 0908.792.589
   Website: thtantaoa.hcm.edu.vn
  19. Trường Tiểu học Khai Trí
   Địa chỉ Số 252/4/40 đường QL 1A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 54284949 - (028) 54.285.959 - 0903.873.962
   Website: (Đang cập nhật)
  20. Hệ thống Trường Quốc tế Ngôi Sao Nhỏ
   Địa chỉ Số 10 đường số 22, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 66.704.834 - (028) 38.866.034 - 0903.628.830 - 0933.338.860
   Website: ngoisaonho.edu.vn
  21. Trường Tiểu học Trí Tuệ Việt
   Địa chỉ Số 79 đường số 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 22.430.764 - (028) 22.234.394 - 0958.987.869 - 0934.290.639
   Website: www.truongttv.edu.vn
  22. Trường Tiểu học Lạc Hồng
   Địa chỉ 1014/88/11 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân
   Điện thoại (Đang cập nhật)
   Website: thlachong.hcm.edu.vn
  23. Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
   Địa chỉ 160B, Hồ Văn Long, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân.
   Điện thoại (028) 73.009.969
   Website: thtranvanonbinhtan.hcm.edu.vn
  24. Trường Tiểu Học Ngô Quyền
   Địa chỉ 118 Đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, KP4, P. Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TPHCM
   Điện thoại (028) 54.256.533
   Website: thngoquyen.hcm.edu.vn
 3. THCS & THPT
  1. Trường THCS An Lạc
   Địa chỉ Số 4B đường Phùng Tá Chu, phường An Lạc A, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 38.750.943 - 0909.020.772
   Website: thcsanlac.hcm.edu.vn
  2. Trường THCS Bình Hưng Hòa
   Địa chỉ Ấp 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 37.650.727 - 0908.652.255
   Website: thcsbinhhunghoa.hcm.edu.vn
  3. Trường THCS Bình Tân
   Địa chỉ Số 173/171 đường An Dương Vương, khu phố 4, phường An Lạc, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 39.809.340 - 0903.723.896
   Website: thcsbinhhunghoa.hcm.edu.vn
  4. Trường THCS Bình Trị Đông
   Địa chỉ Số B15/22C đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 37.623.581 - 0903.174.435
   Website: thcsbinhtridong.hcm.edu.vn
  5. Trường THCS Bình Trị Đông A
   Địa chỉ Số 160A đường Mã Lò, khu phố 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 37.626.883 - 0907.135.357
   Website: thcsbinhtridonga.hcm.edu.vn
  6. Trường THCS Hồ Văn Long
   Địa chỉ Ấp 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 37.542.327 - 0902.343.439
   Website: http://thcshovanlong.hcm.edu.vn
  7. Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ
   Địa chỉ Số 89 Đường số 3, KP.4, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân.
   Điện thoại (028) 54.254.567 - 0903.869.618
   Website: thcshuynhvannghebinhtan.hcm.edu.vn
  8. Trường THCS Lê Tấn Bê
   Địa chỉ Đường 2D, khu phố 3, phường An Lạc, Quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 38.822.291 - 0909.812.108
   Website: thcsletanbe.hcm.edu.vn
  9. Trường THCS Lý Thường Kiệt
   Địa chỉ Số 33 đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 37.519.483 - 0909.754.460
   Website: thcslythuongkietbinhtan.hcm.edu.vn
  10. Trường THCS Tân Tạo
   Địa chỉ Số 68 đường Hồ Văn Long, khu phố 4, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 38.822.180 - 0918.722.343
   Website: thcstantao.hcm.edu.vn
  11. Trường THCS Trần Quốc Toản
   Địa chỉ Số 76 đường Kênh Nước Đen, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 37.672.924 - 0908.186.127
   Website: thcstranquoctoanbinhtan.hcm.edu.vn
  12. Hệ thống Trường Quốc tế Ngôi Sao Nhỏ
   Địa chỉ Số 10 đường số 22, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 66.704.834 - (028) 38.866.034 - 0903.628.830 - 0933.338.860
   Website: ngoisaonho.edu.vn
  13. Trường THCS Nguyễn Trãi
   Địa chỉ Đường M1, Bình Hưng Hoà, Bình Tân.
   Điện thoại 0164.448.3037
   Website: thcsnguyentraibinhtan.hcm.edu.vn
  14. Trường THCS Tân Tạo A
   Địa chỉ 4449/8 Nguyễn Cửu Phú , Phường Tân Tạo A , Quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 37.545.477
   Website: thcstantaoa.hcm.edu.vn
  15. Trường THCS - THPT Phan Châu Trinh
   Địa chỉ Số 12 đường 23, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân.
   Điện thoại (028) 38.774.562
   Fax: (028) 37.626.961
   Website: thptphanchautrinh.hcm.edu.vn
  16. Trường TH - THCS - THPT Chu Văn An
   Địa chỉ Số 07 Đường số 1, Khu phố 1, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân
   Điện thoại (028) 6298.5555 - (028) 6294.6666
   Website: www.cva.edu.vn
  17. Trường TH - THCS - THPT Chu Văn An
   Địa chỉ Số 07 Đường số 1, Khu phố 1, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân
   Điện thoại (028) 6298.5555 - (028) 6294.6666
   Website: www.cva.edu.vn
  18. Trường THCS - THPT Ngôi Sao
   Địa chỉ Số 96 đường số 3 khu dân cư An Lạc, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân.
   Điện thoại (028) 37.513.062 - (028) 37.513.063
   Website: www.ngoisao.edu.vn
  19. Trường THPT Hàm Nghi
   Địa chỉ Số 911 Quốc lộ 1A, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. HCM (Đối diện vòng xoay An Lạc).
   Điện thoại (028) 3756.2218 - (028) 3756.2219 - 0918.218.068
   Website: truonghamnghi.com
  20. Trường THPT AN LẠC
   Địa chỉ 595 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
   Điện thoại (028) 3875.0022
   Website: thptanlac.hcm.edu.vn
  21. Trường THPT Bình Hưng Hòa
   Địa chỉ Số 79/19 đường số 4, KP. 7, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân
   Điện thoại (028) 6269.0912
   Website: thptbinhhunghoa.hcm.edu.vn
  22. Trường THPT Bình Tân
   Địa chỉ Số 117/4H Hồ Văn Long, KP. 2, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân.
   Điện thoại (028) 6666.07271
   Website: thptbinhtan.hcm.edu.vn
  23. Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
   Địa chỉ Số 845 HL2, Bình Trị Đông A, Bình Tân.
   Điện thoại (028) 3762.5372
   Website: thptnguyenhuucanh.hcm.edu.vn - www.nhc.edu.vn
  24. Trường THPT Vĩnh Lộc
   Địa chỉ Số 87 đường số 3, phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
   Điện thoại (028) 54.282.985
   Website: thptvinhloc.hcm.edu.vn
Trung tâm Văn hóa Liên phường
(Dữ liệu cập nhật ngày 04/12/2012)
 1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao liên phường Tân Tạo
  Địa chỉ Số 89 đường Bờ Tuyến, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.
  Điện thoại 37.547.240
 2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao liên phường Bình Hưng Hòa
  Địa chỉ Số 92 đường Kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.
  Điện thoại 37.672.553
 3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao liên phường Bình Trị Đông
  Địa chỉ Liên khu 1-6, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (cạnh Nhà bia ghi danh Liệt sĩ phường).
  Điện thoại 37.628.965
Bệnh viện
(Dữ liệu cập nhật ngày 20/03/2013)
 1. Bệnh viện quận Bình Tân
  Địa chỉ 809 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông A , Q. Bình Tân
  Điện thoại 08.37542353
  Website: bvbinhtan.vn
 2. Bệnh viện đa khoa Triều An
  Địa chỉ 425 Kinh Dương Vương, P. An Lạc,Q. Bình Tân
  Điện thoại 08.37508888
  Website: trieuan.vn
 3. Bệnh viện Minh Anh
  Địa chỉ 36-38 đường số 1B, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân
  Điện thoại (028) 62.600.848
  Website: minhanhhospital.com.vn
 4. Bệnh viện Quốc Ánh
  Địa chỉ 104-110 đường số 54, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân
  Điện thoại 08.54073878
  Website: benhvienquocanh.com.vn
Trạm Y tế - Trung Tâm Y tế
(Dữ liệu cập nhật ngày 20/03/2013)
 1. Trung tâm y tế quận
  Địa chỉ 549 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân
  Điện thoại (028) 37.526.994
Các phòng ban QLNN
(Dữ liệu cập nhật ngày 24/11/2015)
 1. VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
  Địa chỉ 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
  Điện thoại (028) 38.750.307
  Fax: 3.752.855
 2. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
  Địa chỉ 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
  Điện thoại (028) 38750345 - (028) 38750415
  Fax: (Đang cập nhật)
 3. PHÒNG KINH TẾ
  Địa chỉ 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
  Điện thoại (028) 38.750.232 - (028) 38.751.167
  Fax: (028) 38.750.279
 4. PHÒNG NỘI VỤ
  Địa chỉ 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
  Điện thoại (028) 38.750.451
  Fax: (Đang cập nhật)
 5. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  Địa chỉ 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
  Điện thoại (028) 37521751
  Fax: (028) 38750367
 6. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Địa chỉ 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
  Điện thoại (028) 37526827
  Fax: (028) 38754016
 7. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CHI NHÁNH BÌNH TÂN
  Địa chỉ 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
  Điện thoại (Đang cập nhật)
  Fax: (Đang cập nhật)
 8. PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  Địa chỉ 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
  Điện thoại (028) 37526981 - (028) 38750341
  Fax: (Đang cập nhật)
 9. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Địa chỉ 462 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
  Điện thoại (028) 38751427 - (028) 38753170 - (028) 38750363
  Fax: (Đang cập nhật)
 10. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
  Địa chỉ 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
  Điện thoại (028) 37526303
  Fax: (Đang cập nhật)
 11. PHÒNG Y TẾ
  Địa chỉ 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
  Điện thoại (028) 22.451.080 - (028) 22.451.045
  Fax: (Đang cập nhật)
 12. PHÒNG TƯ PHÁP
  Địa chỉ 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
  Điện thoại (028) 38.752.406
  Fax: (Đang cập nhật)
 13. CHI CỤC THỐNG KÊ
  Địa chỉ 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
  Điện thoại (028) 38.750.338
  Fax: (Đang cập nhật)
 14. THANH TRA
  Địa chỉ 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
  Điện thoại (028) 38.750.345
  Fax: (Đang cập nhật)