Các ban XD Đảng - UBKT - VP Quận Ủy
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Nguyễn Quốc Khánh
Chức vụ:
UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quận ủy
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban Kiểm tra
Họ tên:
Nguyễn Văn Hạnh
Chức vụ:
Trưởng ban Tổ chức Quận ủy
Số điện thoại:
0903977748
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban Kiểm tra
Họ tên:
Đỗ Thị Thu Cúc
Chức vụ:
QUV, Chánh văn phòng
Số điện thoại:
0908419083
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Văn phòng Quận ủy
Họ tên:
Tô Huỳnh Mỹ Trang
Chức vụ:
Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
Số điện thoại:
0917474710
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Dân vận Quận ủy
Họ tên:
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Chức vụ:
QUV-Phó Trưởng ban
Số điện thoại:
0908288156
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Tổ chức Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Văn Hạnh
Chức vụ:
UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Tổ chức Quận ủy