Các ban XD Đảng - UBKT - VP Quận Ủy
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Nguyễn Quốc Khánh
Chức vụ:
UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quận ủy
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban Kiểm tra
Họ tên:
Nguyễn Anh Cường
Chức vụ:
QUV-Phó Chủ nhiệm
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban Kiểm tra
Họ tên:
Nguyễn Thanh Bình
Chức vụ:
Phó Chủ nhiệm
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ủy ban Kiểm tra
Họ tên:
Nguyễn Thị Bé Hai
Chức vụ:
UVBTV, Trưởng Ban
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Tuyên giáo Quận ủy
Họ tên:
Đinh Thị Lụa
Chức vụ:
Phó Trưởng Ban
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Tuyên giáo Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Hữu Phúc
Chức vụ:
Phó Trưởng Ban
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Tuyên giáo Quận ủy
Họ tên:
Đỗ Thị Thu Cúc
Chức vụ:
QUV, Chánh văn phòng
Số điện thoại:
0908419083
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Văn phòng Quận ủy
Họ tên:
Võ Minh Hoàng
Chức vụ:
Phó Chánh văn phòng
Số điện thoại:
091 838 02 80
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Văn phòng Quận ủy
Họ tên:
Lê Thị Hồng
Chức vụ:
Phó Chánh văn phòng
Số điện thoại:
0918949363
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Văn phòng Quận ủy
Họ tên:
Lê Văn Hùng
Chức vụ:
Phó Chánh văn phòng
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Văn phòng Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Thị Kim Hương
Chức vụ:
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Dân vận Quận ủy
Họ tên:
Tô Huỳnh Mỹ Trang
Chức vụ:
Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
Số điện thoại:
0917474710
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Dân vận Quận ủy
Họ tên:
Phạm Hoàng Trân
Chức vụ:
Phó Trường ban
Số điện thoại:
(Đang cập nhật)
Email:
(đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Dân vận Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Văn Hạnh
Chức vụ:
UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Tổ chức Quận ủy
Họ tên:
Lê Minh Tuấn
Chức vụ:
Phó Trưởng Ban Tổ chức
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Tổ chức Quận ủy
Họ tên:
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Chức vụ:
QUV-Phó Trưởng ban
Số điện thoại:
0908288156
Email:
binhtan@tphcm.gov.vn
Đơn vị:
Ban Tổ chức Quận ủy