Các ban XD Đảng - UBKT - VP Quận Ủy
Album ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Nguyễn Quốc Khánh
Chức vụ:
QUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra quận ủy
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
(đang cập nhật)
Đơn vị:
Ủy ban Kiểm tra
Họ tên:
Nguyễn Văn Hạnh
Chức vụ:
UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
(đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Tuyên giáo Quận ủy
Họ tên:
Nguyễn Quang Hưng
Chức vụ:
QUV, Chánh Văn phòng
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
(đang cập nhật)
Đơn vị:
Văn phòng Quận ủy
Họ tên:
Lưu Huê Phong
Chức vụ:
UVBTVQU, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
Số điện thoại:
0919833993
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Dân vận Quận ủy
Họ tên:
Phan Văn Hai
Chức vụ:
QUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
Số điện thoại:
0909592795
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Dân vận Quận ủy
Họ tên:
Tô Huỳnh Mỹ Trang
Chức vụ:
Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
Số điện thoại:
0917474710
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Dân vận Quận ủy
Họ tên:
Huỳnh Văn Dự
Chức vụ:
UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
Số điện thoại:
(đang cập nhật)
Email:
(đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Tổ chức Quận ủy