Các ban XD Đảng - UBKT - VP Quận Ủy
Ảnh Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email Đơn vị
Họ tên:
Lưu Huê Phong
Chức vụ:
UVBTVQU, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
Số điện thoại:
0919833993
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Dân vận Quận ủy
Họ tên:
Phan Văn Hai
Chức vụ:
QUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
Số điện thoại:
0909592795
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Dân vận Quận ủy
Họ tên:
Tô Huỳnh Mỹ Trang
Chức vụ:
Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
Số điện thoại:
0917474710
Email:
(Đang cập nhật)
Đơn vị:
Ban Dân vận Quận ủy